5654 HC, Eindhoven

Eindhoven – van Blankenburgstraat 3

€ 350.000,- k.k.

Bouwjaar
1948

Perceeloppervlakte
148 m2

Aantal kamers
6

Beschrijving

OPEN HUIS OP ZONDAG 7 MEI VAN 12.00 UUR TOT 14.00 UUR !

Wil jij GOEDKOOP wonen in Eindhoven door verhuren van de bovenverdieping? (Energielabel C)
Of ben jij op zoek naar een groot huis met 5 slaapkamers?

Do you want to live CHEAP in Eindhoven by renting out the top floor (Energylabel C)
Or are you searching for a big house with 5 bedrooms?

For English discription see below

Verrassend ruime, uitgebouwde tussenwoning met slaapkamer en badkamer op begane grond, nog 4 slaapkamers en 2e badkamer op de verdiepingen, tuin op het zuiden, berging en extra ruime berging met achterom. Geheel voorzien van kunststof kozijnen met isolerende beglazing en overal rolluiken! Gelegen aan een brede straat nabij groen speelveld met speeltuintje en nabij vele (winkel)voorzieningen!

Deze gezinswoning is nu ingedeeld als twee aparte woonunits, zoals de foto’s weergeven, maar is zo weer terug te brengen naar een traditionele woning.

LIGGING
Op goede locatie in stadsdeel Gestel, nabij plantsoen met speeltuintje gelegen en alle denkbare voorzieningen zoals scholen, winkels, sportaccommodaties. Tevens een snelle verbinding met uitvalswegen en de binnenstad van Eindhoven en erg gunstig gelegen ten opzichte van de High Tech Campus, ASML, Maxima Medisch Centrum en Genneperparken.

Voortuin:
Keurig bestrate voortuin met aan de gevel een buitenkraantje.

INDELING
Begane grond:
Hal en toiletruimte:
Hal voorzien van een marmoleumvloer met royale bergkast voorzien van voldoende bergruimte en meterkast.  Deur naar betegelde toiletruimte met inbouwspotjes en raam, trapopgang naar de 1e verdieping en deur naar woonkamer en keuken.

Woonkamer:
Royale woonkamer voorzien van laminaatvloer met vloerverwarming, semi open keuken en doorgang naar de uitbouw gelegen aan de achterzijde van de woning.

Keuken:
Semi open keuken gelegen aan de achterzijde van de woning met in hoek opgestelde inrichting welke speciaal op maat is gemaakt voor rolstoelgebruikers. De keuken is voorzien van voldoende bergruimte door de vele boven- en onderkasten, koelkast, magnetron, 4-pits gaskookplaat, afzuigkap en spoelbak. Deur naar de tuin.

Uitbouw/Slaapkamer 1:
Multifunctionele ruimte welke momenteel in gebruik is als slaapkamer met doorgang naar badkamer 1 en deur naar de tuin.

Badkamer 1:
Deels betegelde badkamer met inloopdouche, wastafel, toilet, aansluiting voor de wasapparatuur en opstelling boiler (Daalderop).

Achtertuin:
Geheel omheinde, keurig bestrate achtertuin op het zonnige zuiden. Toegang tot berging 1 en 2,  beide voorzien van elektra en verlichting waarbij berging 2 over een extra breed rolluik beschikt naar de achterom.

EERSTE VERDIEPING
Overloop:
Overloop met toegang tot de 3 slaapkamers, badkamer 2 en vaste trap naar de zolderverdieping. 

Slaapkamer 2:
Royale (ouder)slaapkamer gelegen aan de achterzijde van de woning met dubbele inbouwkast, kunststof kozijn waarin isolerende beglazing en rolluik.

Slaapkamer 3:
Slaap-/werkkamer tevens gelegen aan de achterzijde van de woning met kunststof kozijn waarin isolerende beglazing en rolluik.

Slaapkamer 4:
Ruime slaapkamer gelegen aan de voorzijde van de woning met inbouwkast en kunststof kozijn waarin isolerende beglazing en rolluik. Deze kamer is nu ingericht als keuken.

Keuken met 4-pits gasfornuis met oven, afzuiging, RVS-aanrechtblad met spoelbak, onder- en bovenkasten, koel/vriescombinatie, extra koelkast en magnetron.

Badkamer:
Geheel betegelde badkamer voorzien van een ligbad, separate douche, vaste wastafel, plafond met inbouwspotjes en kunststof kozijn waarin isolerende beglazing en rolluik.

TWEEDE VERDIEPING
Voorzolder:
Middels vaste trap te bereiken voorzolder met opstelling CV-installatie. Combiketel (Intergas HRE 28/24a, huurketel, € 31,10 per maand) en deur naar slaapkamer 5.

Slaapkamer 5:
Zeer ruime zolder-/slaapkamer 5 met ruime inbouwkast en dakkapel aan de achterzijde van de woning met kunststof kozijn waarin isolerende beglazing en rolluik. Deze kamer is nu ingericht als woonkamer.

BIJZONDERHEDEN:
– Verrassend ruim woonhuis met uitgebouwde woonkamer, 5 slaapkamers en tuin op het zuiden!
– Slaapkamer en badkamer op de begane grond! Deze multifunctionele ruimte is ook goed te gebruiken als werk-/hobbyruimte of speelkamer voor de kinderen.
– Zeer kindvriendelijke ligging nabij mooi aangelegde groenvoorziening met speeltuintje!
– In de nabijheid van alle denkbare voorzieningen zoals scholen, winkels, sportaccommodaties, Genneperparken en een snelle verbinding met in -en uitvalswegen en de binnenstad van Eindhoven.
– Voldoende parkeergelegenheid rondom de woning.
– Alle ramen en deuren (behalve voordeur) van zowel de woning als de berging zijn voorzien van rolluiken!
– Het voegwerk van de gehele woning is vernieuwd in 2012.
– Volledig bestrate onderhoudsvriendelijke achtertuin op het zuiden.
– Rookkanaal aanwezig.
– Rolstoelvriendelijke woning!

TER INFORMATIE
Deze informatie is met veel zorg samengesteld, maar omdat wij voor de inhoud ervan in belangrijke mate afhankelijk zijn van de informatie van derden, moet deze als indicatief worden beschouwd en kunnen hieraan derhalve geen rechten worden ontleend.

Deze afmetingen van deze woning zijn door een extern bouwkundig bureau volgens de NEN 2580 norm berekend. Ondanks dat de berekening met de grootste zorgvuldigheid is uitgevoerd kunnen wij hieromtrent geen enkele vorm van aansprakelijkheid aanvaarden.

Tenzij anders is overeengekomen wordt in de koopakte een bepaling opgenomen waardoor de koper, tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen, gehouden is binnen een bepaalde periode een bankgarantie te doen stellen dan wel een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van 10% van de koopsom.

Rechtsgeldige koopovereenkomst pas ná ondertekening.
Een mondelinge overeenstemming tussen de particuliere verkoper en de particuliere koper is niet rechtsgeldig. Met andere woorden: er is geen koop. Er is pas sprake van een rechtsgeldige koop als de particuliere verkoper en de particuliere koper de koopovereenkomst hebben ondertekend. Dit vloeit voort uit artikel 7:2 Burgerlijk Wetboek. Een bevestiging van de mondelinge overeenstemming per e-mail of een toegestuurd concept van de koopovereenkomst wordt overigens niet gezien als een ‘ondertekende koopovereenkomst’.

Surprisingly spacious, extended terraced house with bedroom and bathroom on the ground floor,
4 more bedrooms and 2nd bathroom on the floors, south-facing garden, storage room and extra large storage room with back entrance. Fully equipped with plastic frames with insulating glazing and shutters everywhere! Located on a wide street near a green playing field with playground and near many (shopping) facilities!

This family home is now divided into two separate living units, as shown in the photos, but can easily be returned to a traditional home.

LOCATION
In a good location in the Gestel district, near a park with a playground and all imaginable amenities such as schools, shops, sports facilities. Also a fast connection to roads and the city center of Eindhoven and very conveniently located in relation to the High Tech Campus, ASML, Maxima Medical Center and Genneperparken.

Front yard:
Neatly paved front garden with an outside tap on the facade.

LAYOUT
Ground floor:
Hall and toilet room:
Hall with a marmoleum floor with spacious storage cupboard with sufficient storage space and meter cupboard. Door to tiled toilet room with recessed spotlights and window, stairs to the 1st floor and door to living room and kitchen.

Living room:
Spacious living room with laminate flooring with underfloor heating, semi open kitchen and passage to the extension located at the rear of the house.

Kitchen:
Semi open kitchen located at the rear of the house with a corner set up which is specially tailored for wheelchair users. The kitchen has ample storage space due to the many upper and lower cabinets, refrigerator, microwave, 4-burner gas hob, extractor hood and sink. Door to the garden.

Extension/Bedroom 1:
Multifunctional room which is currently used as a bedroom with passage to bathroom 1 and door to the garden.

Bathroom 1:
Partly tiled bathroom with walk-in shower, sink, toilet, connection for washing equipment and boiler (Daalderop).

Backyard:
Fully fenced, neatly paved backyard on the sunny south. Access to storage room 1 and 2, both equipped with electricity and lighting, where storage room 2 has an extra wide roller shutter to the back.

FIRST FLOOR
Overflow:
Landing with access to the 3 bedrooms, 2 bathroom and staircase to the attic.

Bedroom 2:
Spacious (master) bedroom located at the rear of the house with double built-in wardrobe, plastic frame with insulating glazing and roller shutter.

Bedroom 3:
Bedroom/study also located at the rear of the house with plastic frame with insulating glazing and roller shutter.

Bedroom 4:
Spacious bedroom located at the front of the house with fitted wardrobe and plastic frame with insulating glazing and roller shutter. This room is now furnished as a kitchen.

Kitchen with 4-burner gas stove with oven, extractor, stainless steel worktop with sink, upper and lower cabinets, fridge/freezer, extra fridge and microwave.

Bathroom:
Fully tiled bathroom with a bath, separate shower, washbasin, ceiling with recessed spotlights and plastic frame with insulating glazing and roller shutter.

SECOND FLOOR
Attic:
The attic can be reached via a fixed staircase with the central heating system. Combi boiler (Intergas HRE 28/24a, rental boiler, € 31.10 per month) and door to bedroom 5.

Bedroom 5:
Very spacious attic/bedroom 5 with spacious built-in wardrobe and dormer window at the rear of the house with plastic frame with insulating glazing and roller shutter. This room is now furnished as a living room.

PARTICULARITIES:
– Surprisingly spacious house with extended living room, 5 bedrooms and south-facing garden!
– Bedroom and bathroom on the ground floor! This multifunctional space can also be used as a work/hobby room or playroom for the children.
– Very child-friendly location near beautifully landscaped landscaping with playground!
– In the vicinity of all imaginable amenities such as schools, shops, sports facilities, Genneper Parks and a fast connection to roads and roads and the city center of Eindhoven.
– Plenty of parking around the house.
– All windows and doors (except front door) of both the house and the storage room are equipped with shutters!
– The jointing of the entire house was renewed in 2012.
– Fully paved maintenance-friendly backyard on the south.
– Smoke duct present.
– Wheelchair friendly home!

FOR INFORMATION
This information has been compiled with great care, but because we depend to a large extent on the information of third parties for its content, it must be regarded as indicative and therefore no rights can be derived from it.

These dimensions of this house have been calculated by an external architectural office according to the NEN 2580 standard. Despite the fact that the calculation has been carried out with the greatest care, we cannot accept any form of liability in this regard.

Unless otherwise agreed, a provision is included in the deed of sale whereby the buyer is obliged, as security for the fulfillment of his obligations, to have a bank guarantee issued within a certain period or to deposit a deposit at the notary in the amount of 10% of the purchase price.

Legally valid purchase agreement only after signing.
A verbal agreement between the private seller and the private buyer is not legally valid. In other words, there is no buy. There is only a legally valid purchase if the private seller and the private buyer have signed the purchase agreement. This arises from Article 7:2 of the Dutch Civil Code. A confirmation of the verbal agreement by e-mail or a draft of the purchase agreement sent is not regarded as a ‘signed purchase agreement’.

Kenmerken

Koopprijs
€ 350.000,- k.k.
Status
Verkocht
Aanvaarding
Direct

Bouw

Bouwjaar
1948
Bouwvorm
Bestaande bouw
Soort
Eengezinswoning
Dak type
Zadeldak
Soorten
Geen garage

Oppervlakten

Perceel oppervlakte
148 m2
Woonoppervlakte
125 m2
Bijzonderheden
Dubbele bewoning mogelijk, Dubbele bewoning aanwezig

Indeling

Aantal kamers
6
Aantal slaapkamers
5
Aantal badkamers
2

Energie

Energieklasse
C

Plattegronden

Contact

Geïnteresseerd in deze woning?

Coppelmans Makelaardij

Elzentlaan 27

5611 LG Eindhoven

Contact Neem contact op